Ruilkring Hoevenen
Wat is een ruilkring?

Home

Waarom een ruilkring ?
Wat is een ruilkring?
Vraag en aanbod
Lid worden?
Ruilgids
Dorpsbewoner van de maand
Forum en Chat
Archief en gastenboek
'Dorpskeuken'
Petitie: 'Autoloze zondag'
Enkel voor leden
Spelletjeslinks

BANNER

Een beetje uitleg.

Van burenhulp...naar ruilkringen.

We kennen allen de idee van dienst-wederdienst: ik doe iets voor jou en jij doet iets voor mij.
Kan die vorm van burenhulp niet verder worden gestimuleerd en uitgebreid?

Ik doe iets voor jou, jij doet iets voor een ander en die ander doet weer iets voor mij .
Bijvoorbeeld: Els doet de strijk van Jan, Jan maait het gras bij Sven en Sven helpt appelen plukken bij Els.

appels plukken

gras maaien

Met een beetje organisatie (o.a. een gids om vraag en aanbod aan elkaar bekend te maken, ruilpunten om elkaar te betalen en een administratie om de transacties te verrekenen) komen we tot een ruilkring, een groep mensen die diensten en goederen met elkaar uitwisselen.

Wie kan er allemaal meedoen?

Het leuke van Ruilkring Hoevenen is dat iedereen mee kan doen. Jong of oud, man of vrouw. Er is geen minimumleeftijd. Jonge kinderen kunnen eventueel door hun ouders begeleid worden als ze voor iemand een karweitje willen uitvoeren. Aan maximumleeftijden doen we ook niet. In een ruilkring is iedereen van Hoevenen en aangrenzende poldergemeenten gelijkwaardig en van harte welkom.

Misschien denk je dat zo'n ruilkring niet voor jou geschikt is omdat je denkt niets te kunnen aanbieden.

Dat komt omdat we geleerd hebben om onze mogelijkheden en onze behoeften te zien in relatie met geld.
In ruilkringen kunnen mensen echter ook allerlei vaardigheden inbrengen waarvoor nu alleen in familie - en vriendenkring belangstelling bestaat.

Een lokaal waarderings - en betaalmiddel i.p.v. geld.

Geld is een anoniem betaalmiddel geworden waarmee we zelden nog echt waardering voor elkaar uitdrukken.
In ruilkringen maakt men daarom gebruik van een lokaal waarderingsmiddel vb. zonnetjes of pollekes,...

De waarde van zo'n lokaal waarderingsmiddel spreken de leden van een ruilkring onderling af.Interessante informatie over ruilkringen (Lets) kan je vinden op volgende sites :

Join this ring!

Next Site Next 5 Sites List All Sites Ring Home Random Site LETS web ring Previous 5 Sites Previous Site