EEN NIEUWE MANIER VAN RUILEN 

 

 

 

 

 


In de polderdorpen

 

RUILKRING HOEVENEN
 

 

 

 

 

 


Voor meer info:

Linda Bastiaensen

Witvenstraat 182

2940 Hoevenen

Tel: 03/297.66.87

Email: linda.bastiaensen@pandora.be

http://start.be/ruilkring_hoevenen

 

 

Een nieuwe manier van ruilen.

 

 

Els trekt haar huisdeur achter zich dicht, springt op haar fiets en rijdt naar het huis van Jan. Jan geeft haar gitaarles. Na de les schrijft ze twintig ‘Polderkes’ uit op een ‘waarderingsbon’.

Die middag kijkt Jan in de spiegel. “Fijn, ik kan er weer mee door,” zegt hij tegen Iris die net zijn haar in model heeft geknipt. “Hoeveel krijg je van me?” “Vijfentwintig Polderkes” zegt ze. Hij schrijft een ‘waarderingsbon’ uit.

Even later rijdt Iris naar Els…daar staat haar gestreken wasgoed al klaar. “Dat is dan veertig Polderkes”zegt Els. Iris neemt haar ‘waarderingsbonnen’. “Wel Els ik geef je vijftig Polderkes, want je hebt me ontzettend geholpen. Het was een drukke werkweek en die berg strijk dat zag ik echt niet meer zitten. Bedankt.” Els neemt de ‘waarderingsbon’ met vijftig Polderkes in ontvangst. Leuk als iemand je zo waardeert.

 

Polderkes? Waarderingsbonnen? Wat is hier aan de hand? Het antwoord is simpel : Els, Jan en Iris nemen deel aan Ruilkring Hoevenen….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar komt het idee vandaan?

LETS

L.E.T.S. staat voor "Local Exchange and Trading System".

 

Vrij vertalen we dit wel eens als "lokaal uitwisselingssysteem". Het ruilsysteem in deze vorm ontstond in een plaats in Canada waar op korte termijn de werkverschaffing en dus rechtstreeks de inkomsten van mensen wegtrok. Uit noodzaak gingen zij weer ruilen, maar dan wel op een eigentijdse manier. Ik doe iets voor jou, jij doet iets voor een ander en die ander doet weer iets voor mij. Nadien heeft het idee zich snel verspreidt over de hele wereld.

Eva knipt mijn haar. Precies zoals ik het wil. Gewoon thuis in mijn keuken, terwijl we kletsen over LETS en andere ditjes en datjes. Dat bespaart me heel wat  bezoekjes aan het kapperssalon, een hoop tijd en een geforceerde babbel. Ik laat Richard wel eens genieten van een heerlijke maaltijd. Ik kook voor hem dan een extra portie. Voor mij geen werk en voor hem een aangename afwisseling. Richard tuiniert graag. Hij helpt samen met Theo bij Marco de tuin heraanleggen. Een zware klus als je het alleen wil doen, en een onvergetelijke dag met z'n allen. Diezelfde Marco kan dan weer goed sleutelen. Hij herstelt de fiets van Eva in een handomdraai.

 

Eva doet iets voor mij. Ik doe iets voor Richard. Richard en Theo helpen Marco. Marco doet iets voor Eva. Zo werkt LETS.

 

 

Wat is Ruilkring Hoevenen ?

 

Ruilkring Hoevenen is een lokaal netwerk van onderlinge ruil tussen leden gebaseerd op een uitwisselingseenheid (Polderkes) die geboekt wordt.

 

* lokaal           : de leden wonen voornamelijk binnen dezelfde gemeente of regio
                         (poldergemeenten).         
* netwerk        : het is een verzameling van personen die lid zijn van de ruilkring.
* ruil                : alles kan geruild worden, maar het gaat voornamelijk om diensten.
* multilateraal : 'ik doe iets voor jou, jij doet iets voor een ander, en een ander doet ooit wel        
                         eens iets voor mij.
* leden            : zowel jong als oud kunnen lid worden van Ruilkring Hoevenen.

Het ruilsysteem is automatisch een gesloten systeem. Enkel de leden hebben afgesproken om met elkaar te handelen en de transacties te waarderen met Polderkes (= ruileenheid van Ruilkring Hoevenen). Mensen buiten het systeem zullen deze afspraken niet erkennen. Voor hen hebben Polderkes geen waarde. Ze zullen ze niet accepteren en zullen dus niet direct vragen om op die manier te handelen.

 

 

Hoe werkt Ruilkring Hoevenen ?

Leden ruilen onderling hun aanbiedingen en vragen uit, ze nemen zelf contact met elkaar op. De Kerngroep organiseert enkel het kader waarbinnen het ruilen zich kan ontplooien. Zij maakt de ruilgids van vraag en aanbod op, een contactlijst, waarderingsbonnen, zorgt voor de administratie van de ingevulde waarderingsbonnen, de Ombudsvrouw bemiddelt bij eventuele problemen,...

Als lid van de ruilkring ga je eerst nadenken over je aanbiedingen en vragen. Dit lijstje lever je in. Daarna krijg je een ‘Polderkesrekening’, een contactlijst, waarderingsbonnen en een ruilgids die de aanbiedingen en vragen van de leden bevat. Vanaf dat moment kan je ruilen of concreet, kan je je diensten aanbieden en van andere diensten gebruik maken. Afspraken over uitwisselingen van diensten of goederen maken de leden onderling. Waarderen van de transactie gebeurt met de waarderingsbon die daarna bij de administratie wordt binnengebracht. De administratie verrekent de transacties op de standen van de vrager en de gever. Het netto-resultaat van alle verrichtingen is steeds nul. Alles wat op een rekening wordt bijgeteld, gaat er immers op een andere rekening af. Binnen de ruilkring zijn er dus evenveel schulden als tegoeden.

 

“Ik ben een alleenstaande moeder. Ik kan lekker koken en ik organiseer kinderfeestjes. Soms voelde ik me wat alleen. Ik moet met weinig zien rond te komen. Babysit kost geld, dus ik ging niet vaak uit. Via de ruilkring kook ik nu af en toe voor een feestje of receptie en ik hou leuke kindernamiddagen. In ruil komt Philip babysitten en krijg ik planten en struiken uit de tuin van Stef. In kan weer meer uit en heb vaker een leuke babbel”.

 

Wat doet Ruilkring Hoevenen ?

De ruilkring is een lokaal  systeem dat het ruilen tussen de leden organiseert en toeziet op een evenwicht tussen geven en nemen. Ze heeft voordelen, maar ook nadelen. Laten we beginnen met de voordelen op te sommen.

Voordelen :

 

* De ruilkring biedt een aantal voordelen in natura. Het scheelt voor sommige mensen een slok op de borrel. Een ruilkring biedt ons de mogelijkheid - ook als we van een minimuminkomen moeten rondkomen - ons enkele genoegens te verschaffen die op ons verlanglijstje zouden blijven staan als we er geld voor zouden moeten betalen.


* De ruilkring herstelt voor de deelnemers een stuk sociaal weefsel. Niet dat alle leden daarom arme eenzame stakkers waren in de periode voor hun lidmaatschap. Een ruilkring geeft meer mogelijkheden op vlak van uitwisseling en ontmoeting, en schept daarom tussen mensen een directe band waarop relaties kunnen worden uitgebouwd. Aangezien de ruilkring lokaal is uitgebouwd, grijpt het systeem in de directe omgeving van de leden in, waardoor zij zich meer thuis gaan voelen binnen een gemeenschap.

* De ruilkring biedt grote mogelijkheden op vlak van delen, hergebruik en herstelling. Spullen kunnen gemeenschappelijk worden gebruikt, kennen een tweede of derde eigenaar voor ze weggegooid worden, en door herstelling of herwaardering worden heel wat gebruiksvoorwerpen terug bruikbaar. Er zijn voorbeelden waarbij ook vervoer op een aantal manieren nuttiger wordt aangewend. Op die manier kan misschien ook het milieu wat meer op adem komen.

* Binnen de ruilkring kan iedereen het initiatief nemen, ongeacht of hij een positief of een negatief saldo heeft. In het courante geldsysteem kunnen alleen diegene met een positief saldo diensten of goederen kopen. Polderkes hebben geen waarde op zich. Ze kunnen de ruilkring niet verlaten, omdat het niets meer is dan een afspraak tussen een groep mensen. Dat beperkt natuurlijk sterk de waarde van een uit eenheden opgebouwd vermogen. Polderkes zijn dus niet aantrekkelijk om 'rijkdom' op te bouwen.

* Polderkes kunnen op termijn wel bruikbaar zijn voor bepaalde voorzieningen: buurtbeheer bijvoorbeeld. Door afdragen van eenheden aan de plaatselijke ‘overheid’, kunnen die weer gebruikt worden om mensen te waarderen die bloembakken verzorgen in hun buurt, of acties rond leefbaarheid ondernemen.

* Iedereen kan zijn eigen eenheden creλren door diensten en goederen in het systeem te stoppen of eruit te halen. Hierdoor heeft niemand werkelijk gebrek aan eenheden. En daardoor kunnen Polderkes nooit een machtsmiddel worden. Er kan in de ruilkring nooit zomaar een tekort aan ruilmiddelen ontstaan waardoor het uitwisselen zou stilvallen, zoals dat kan in het conventionele geldstelsel.

 

“Over ruilen valt veel te zeggen. Maar daar gaat het mij nu juist niet om. Ik kwam bij de ruilkring om minder te praten en meer te doen. Om te kijken of al die idealistische ideeλn in mijn hoofd ook zouden werken in de praktijk. Na veel ontmoetingen, onderhandelingen en mezelf telkens weer tegenkomen, is er heel wat veranderd. Ik voel me meer mens, en ik lach meer”.

 

Nadelen :

* Het aantrekkelijke van de ruilkring is meteen ook de achillespees. Het is immers in principe mogelijk dat een lid te ver onder nul gaat - met andere woorden een flinke verplichting ten opzichte van de andere leden opbouwt - en niet goed weet hoe het andere mensen iets kan teruggeven. Soms besluiten leden op dat moment de groep te verlaten (zie ook ‘spelregels’).

* De ruilkring is geen alles oplossend wondermiddel. Bij mensen blijven bepaalde remmingen en weerstanden bestaan. Verlegen mensen zullen binnen de ruilkring ook moeilijker de eerste drempels over geraken. Mensen die moeilijk neen kunnen zeggen, zullen wellicht ook niet het eerste uur assertiever worden.

* De ruilkring draait vrijblijvend. Het aanbod is soms beperkt en de vraag groot. Leden met een positief saldo kunnen van anderen niet 'eisen' dat op bepaalde vragen onmiddellijk wordt ingegaan.

* Mensen moeten vaak zelf het initiatief nemen om bepaalde vragen opgelost te krijgen. En soms kan het lang duren vooraleer anderen op een bepaald aanbod ingaan.

* Diensten binnen de ruilkring zijn vaak niet professioneel en dus bij voorbaat gebaseerd op individueel vertrouwen.

 

“Mijn fiets was dringend aan herstel toe. Veel fietsenmakers trekken hun neus op voor zulke klusjes. En ΰls ze het doen, betaal ik me blauw aan uurloon, voor een belachelijk klusje waar ik per toeval niets van ken. Verder stikte diezelfde fiets van de roest. Een verflaag zou ideaal geweest zijn, maar met twee linkerhanden bleef het zo. Tot ik bij de ruilkring kwam. Lieven die als hobby fietsen herstelt, hielp mij uit de nood: snel en handig. Daarvoor heb ik hem met heel veel plezier ruim gewaardeerd”.

 

 

 

Je staat er als nieuwe ‘ruilkringer’ niet alleen voor.

Het belang van de ruilkring zal ondertussen reeds duidelijk zijn: het systeem is er mede om de sociale contacten te versterken. Als lid van de ruilkring  nemen je sociale contacten automatisch toe door te handelen met andere leden. Nieuwe leden worden opgevangen door een persoon uit de Kerngroep die het functioneren van de ruilkring en de basisregels uit de doeken doet.


Hij of zij helpt eventueel, indien nodig, bij het bedenken van aanbiedingen en vragen. Het opstellen van een eerste lijst is vaak onwennig. De meeste mensen komen blijkbaar niet op het idee om juist de dingen die ze voor hun plezier doen, in de ruilkring aan te bieden. Omdat we zo sterk gewend zijn aan de combinatie tussen inkomen en verplichtingen, is het even wennen dat het binnen de ruilkring gaat om de lol van het 'geven'. En juist daardoor ontstaat een levend netwerk waar mensen ook met plezier zaken en diensten 'vragen'. Een goede begeleiding zorgt ervoor dat je meteen op het juiste spoor gezet wordt en verhoogt daardoor het socialiserend aspect van een groep.

Het is belangrijk te voorkomen dat mensen binnen de ruilkring zaken gaan aanbieden die ze niet waar kunnen maken.
Natuurlijk hoef je niet 'gediplomeerd' te zijn om iets te doen, maar wat je doet, moet je wel goed doen en zιιr graag doen. Slechte diensten zullen immers mensen het systeem doen verlaten, de kans wordt groter dat het systeem zal stagneren en uiteindelijk zal verdwijnen.

 

Iedereen, ongeacht leeftijd, opleiding, maatschappelijke status, geloof of     persoonlijkheid kan bij de ruilkring aansluiten. Iedereen die het een tof systeem vindt  en gemotiveerd is om er ook werkelijk iets mee te doen. De kring draait immers alleen goed als mensen onderhandelen.

 

 

Samenvattend

De ruilkring bestaat uit de volgende basiselementen:

 

1* Een groep mensen met een vraag- en aanbodlijst.

2* Een eenheden-stelsel. Ruilkring Hoevenen hanteert de ruileenheid: Polderkes. Een uur werken komt overeen met 20 Polderkes (zie spelregels).

3* Een ruilgids waarin de leden kenbaar maken wat ze aan te bieden of nodig hebben. Deze gids wordt regelmatig herzien en opnieuw uitgegeven. Alle leden kunnen gratis hun vraag en aanbod in de gids zetten. En iedereen kan in de gids zoeken naar goederen of diensten die hij/zij nodig heeft of hebben wil. Deze ruilgids kan je ook raadplegen op onze site:
http://start.be/ruilkring_hoevenen

4* Waarderingsbonnen om diensten te waarderen. Omdat Polderkes alleen in de computer  bestaan hebben we geen papierengeld of munten nodig om te ruilen. Je waardeert of je wordt gewaardeerd aan de hand van een bon die in het centrale administratie verwerkt wordt. Een dienst die jij voor iemand verricht hebt, wordt op jouw stand bijgeteld en bij de ontvanger afgetrokken.

5* Een Kerngroep. Net als in elk systeem moet er gecoφrdineerd worden. Het werk moet verdeeld worden, taken moeten opgenomen, enzovoort.
         

“De Polderkes die ik ontving hebben op zich geen enkele waarde. Ze oppotten is dus nutteloos. Ze leveren mij alleen wat op als ik ze uitgeef. Ik sta dan ook geregeld onder nul. Dat is nνet negatief. Integendeel, in de ruilkring staan er altijd evenveel mensen boven als onder nul”.

Tenslotte

Op lokaal gebied kan Ruilkring Hoevenen inderdaad een stimulans, een methodiek betekenen, die vooral sociale structuren versterkt, en het leven voor veel mensen inhoudelijk rijker maakt.

En verder…. is LETS gewoon plezant.
 
Hebben we je kunnen warm maken voor het ruilsysteem?
Wil je aansluiten bij Ruilkring Hoevenen?
Vul dan  het bijgevoegd inschrijvingsformulier + jouw vraag en aanbod naar andere leden toe in, en bezorg deze gegevens op volgend adres:
 
Linda Bastiaensen
Witvenstraat 182, 2940 Hoevenen
Tel: 03/297.66.87

 

Mijn vraag en aanbod

 

Als lid van Ruilkring Hoevenen ontvang je een ruilgids met aanbod en vraag van alle leden. Ook als nieuw lid willen we je vraag en aanbod zo snel mogelijk verspreiden.

De volgende vragen willen een hulp zijn bij het ontdekken en het formuleren van je vraag en aanbod. Je hoeft niet professioneel te zijn. Overschat jezelf niet maar haal jezelf ook niet te snel neer.

MIJN AANBOD: WAT VIND IK LEUK OM VOOR EEN ANDER TE DOEN?

* Wat doe ik graag?
Wat zijn mijn hobby's? Waar liggen mijn interesses?

* Waarover weet ik iets?
Uit ervaring, door te lezen, door scholing,...

* Wat kan ik wel?
Welke klusjes doe ik graag? In wat ben ik creatief?
Waarvoor ben ik opgeleid? Wat voor hulp heb ik te
bieden?

* Welke goederen wil ik uitlenen of 'verkopen'?

* Wat kan ik bieden 'in een bepaalde periode'?
bv.:seizoengroenten, kerstkaartjes, een caravan.MIJN VRAAG: WAARMEE KAN EEN ANDER MIJ PLEZIEREN?

* Wat zijn mijn hobby's?
Zou ik het prettig vinden als een ander daarin
deelt of me erbij helpt?
Wat heb ik nog nooit gedaan, maar wil ik graag
doen?

* Waarover wil ik meer weten?

* Welke klusjes moeten er gebeuren die ik zelf niet
goed kan of graag doe?

* Wat kan ik nog gebruiken in de tuin, de keuken,
de badkamer,...

* In welk 'periodiek' aanbod heb ik interesse?
bv.: hulp bij de jaarlijkse grote schoonmaak.

Om een idee te geven van wat er allemaal kan gevraagd en aangeboden worden. Dit is enkel een aanzet er zijn nog veel andere mogelijkheden.

 

 

V R A A G

Wandelen/fietsen,maaltijd koken,wie wil er mee naar de film?,concerten beluisteren met iemand,creatieve activiteiten,haken/breien/spinnen/e.d.,breien (machinaal of hand,pianostemmer,gitaarles,computer,hulp bij werken met de computer,biologische groenten en fruit,af en toe helpen bij koken voor groepen,schoonmaken/opruimen,ramen zemen,1 x per maand hulp in de huishouding gevraagd,hulp bij grote schoonmaak,dieren verzorgen tijdens vakantie,hondenoppas,hulp bij verzorging van paarden,kleding herstellen,kleding naaien,hulp in huishouding (afwassen, koken, strijken),gordijnen maken,schilderen,behangen,timmerwerk,instellen van apparatuur(bv.tv,video,...),tuinonderhoud,omheining plaatsen/repareren,snoeien van bomen/struiken,moestuin spitten,bladeren opharken in de herfst,hulp bij verbouwing,haarknippen,reparatie/
onderhoud van auto/fiets,belastingaangifte invullen,brochures/folders ontwerpen,folders bezorgen,les Engels/Duits/Frans,zangles,lezingen geven, workshops inrichten,naailes, paardrijles,ruimte voor bijeenkomsten,kinderoppas,...

A A N B O D

Voorlezen (blinden, slechtzienden),wandelen,fietsen,kinderfeestjes organiseren, poppenkast spelen op feestjes,kinderen schminken,creatieve activiteiten,wenskaarten ontwerpen,gedichten schrijven ter gelegenheid van...,gezelschapsspelen uitlenen,hulp bij handwerken,truien breien,aquarellen,paardrijden,tennisles geven,fotoreportage maken,boodschappen doen,koken,uitgebreid koken voor max.10 personen,pizza's bakken,cursus vegetarisch koken,bakken van taarten en koekjes,schoonmaken/opruimen,oppas kind of dier,hond uitlaten,paarden verzorgen,kleding vermaken,strijken,schilderwerk,diverse klussen in huis/tuin,helpen bij verhuis,pedicure,vertaalwerk / correspondentie,brieven schrijven (op PC),hulp bij sollicitatie,correctie van Nederlandse teksten,hulp bij invullen van formulieren,installeren en repareren computer,dingen bezorgen (pakketten e.d.),reparaties wasmachine, etc.,fotoreportage maken,schilderles,taalles,assertiviteitstraining,vervoer goederen en/of personen,gebruik van aanhangwagen,gebruik van fietsendrager,groenten,bloemen,zaad van pompoenen,gebruik van grasmaaier,vlierbessenlimonade,...

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spelregels

Ruilkring Hoevenen

 

 

De ‘spelregels’ van Ruilkring Hoevenen zijn wellicht niet het leukste deel van het ruilsysteem, maar wel noodzakelijk om eventuele toekomstige misverstanden te voorkomen. Lees ze rustig door en mocht je iets niet begrijpen, neem dan gerust contact met ons op.

 

 

Ruileenheid

De ruileenheid binnen Ruikring Hoevenen is een ‘Polderke’ (=polderemeenten). 

            Diensten:          Twintig Polderkes staan gelijk met 1 uur werk, gelijk welke job.

                                      (dit is een richtlijn)

Goederen:         Bij het uitlenen of verkopen van goederen komen vrager en aanbieder tot een akkoord wat betreft het aantal Polderkes.

 

 

Mag ik voor sommige dingen contant geld vragen?

Dit kan zeker. Spreek dit bedrag onderling op voorhand af zodat het voor beiden duidelijk is. Materialen, ingrediλnten, … die kan je in de winkel niet met Polderkes afrekenen J

 

 

Invullen van de waarderingsbon

Het aantal Polderkes noteer je op een waarderingsbon, die je aan de andere persoon geeft die voor jouw diensten/goederen geleverd heeft. Deze persoon bezorgt de bon op volgend adres: Witvenstraat 182 te Hoevenen waar alles verrekend wordt.

 

Moet ik er telkens op ingaan als iemand mij iets vraagt?

Absoluut niet! Als iemand je contacteert maar je ziet het momenteel niet zitten, dan zeg je gewoon “neen”. Maak eventueel een afspraak voor een geschikter tijdstip.

 

 

Moet ik wachten tot iemand me opbelt?

Neen, je hoeft niet te wachten tot een ander je contacteert voor jouw diensten/goederen. Als je in de ruilgids een vraag ziet die overeenkomt met jouw aanbod of een vraag die je interesseert, neem dan gerust zelf contact op met die persoon.

 

Wat als er zich een probleem voordoet?

Wat als er iets fout loopt met uitgeleende goederen? Het uitlenen van goederen aan een ander lid voor de ruilkring gebeurt in het volle vertrouwen dat de ander er zorgzaam mee zal omgaan. Natuurlijk kan er dan nog wat gebeuren. De ruilkring heeft hiervoor geen verzekering. Op dat moment zal je de schade onderling moeten bekijken en afspreken welke vergoeding je wenst of je eigen verzekering aanspreken. De ruilkring kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de kwaliteit van de goederen en diensten die binnen het ruilkringsysteem worden aangeboden.

Kom je er niet uit? … Neem dan gerust contact op met onze Ombudsvrouw.

 

 

 

Teveel plus of min staan?

Het evenwicht bewaren.

Het is toegestaan om 400 Polderkes onder nul te staan en 700 Polderkes boven nul. Door deze grenzen te stellen, blijven de Polderkes circuleren, en zal het systeem niet stilvallen of zal het niet teveel uit evenwicht geraken. Trouwens Polderkes sparen heeft geen zin, ze brengen toch geen intrest op!

 

 

Hoe stap ik uit de Ruilkring?

Eruit stappen kan altijd. We hopen dat je er in dat geval voor wil zorgen dat je ‘Polderkesrekening’ op nul staat zodat het systeem in evenwicht blijft.

 

                                En verder………wensen we je veel ruilplezier !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inschrijvingsformulier Ruilkring Hoevenen

 

 

 

Ik (voornaam + familienaam) …………………………………………………………..

Wens lid te worden van Ruilkring Hoevenen.

 

Straat en Nr.:                           …………………………………………………………...

 

Postcode en Woonplaats:        …………………………………………………………...

 

Telefoonnummer:                     …………………………………………………………...

 

Fax/ E-mailadres:                     …………………………………………………………...

 

Geboortedatum  :                     …………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

Handtekening

 

                                                          

                                              

                                               Datum : ………….……      Plaats……………………

                                                                                                         

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij inschrijving ontvang je van ons waarderingsbonnen,een contactlijst, een ruilgids met Vraag en Aanbod .

 

 
 

 

Vraag en aanbod

 

 

Naam                        :………………………………………….

 

Voornaam                 :………………………………………….

 

 

 

Vraag :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanbod :