Make your own free website on Tripod.com
Ruilkring Hoevenen
Ruilkring en winkels

Home

Waarom een ruilkring ?
Wat is een ruilkring?
Veel gestelde vragen
Vraag en aanbod
Lid worden?
Ruilgids
Ruilkring en winkels
Activiteiten
Dag van de buur.
Dorpsbewoner van de maand
Forum en Chat 't Zonneke
Archief en gastenboek
'Dorpskeuken'
Petitie: 'Autoloze zondag'
Links

EEN VERHAAL UIT DE PRAKTIJK.

Winkeliers en bedrijven zijn ge´nteresseerd in de ruilkring.
"Leden van de ruilkring zijn bij ons van harte welkom!"

Horizontal Divider 28

De ruilkring in Epe groeit. Op dit moment zijn er ▒100 particulieren (met hun gezin) aangesloten bij de ruilkring.
In de afgelopen periode heeft de ruilkring ook bezoeken afgelegd bij bedrijven en winkeliers. Enerzijds om hen te bewegen te adverteren in de ruilkringkrant, anderzijds om hen het voordeel van het systeem uit te leggen. De ontwikkelingen zijn zeer positief, inmiddels zijn ▒20 bedrijven lid van de ruilkring.

Met haar groeiend ledenbestand is de ruilkring zich nog bewuster geworden van haar doelstelling: het ruilen van diensten en goederen. Dit gebeurt onderling al op grote schaal; nieuw is om de ondernemer (winkelier en kleinbedrijf) steeds meer te betrekken bij deze activiteiten. Ruilkringleden hebben immers geld te besteden; zij doen dit in hun eigen dorp, maar ook daarbuiten. Binnen de ruilgedachte worden de leden zoveel mogelijk gestimuleerd die bestedingen binnen haar eigen locatie te doen, met andere woorden: het geld (plus Repen), dat wordt verdiend in de regio, moet ook weer worden uitgegeven binnen diezelfde regio. Dat is lokale economie.

Tonny van Malissa (winkelier)
"De bewuste consument besteedt zijn geld steeds meer aan producten van hoge kwaliteit. Daarop hebben wij ons assortiment ook afgestemd, tot en met shampoo en geurtjes. Onze winkel fungeert als buurtwinkel, is laagdrempelig en zeer klantvriendelijk. Wij staan achter het lokale systeem van de ruilkring; een gedeelte van de aankopen kan bij ons in Repen worden betaald (▒20-25%). Op deze manier creŰren wij klantenbinding. Ruilkringleden zijn van harte welkom in onze winkel!"

Wat zijn de voordelen voor de winkelier?
Een bedrijf of winkelier heeft een aantal redenen om deel te nemen aan onze ruilkring:
* Om klanten te trekken door deels contant geld en deels Repen (lokaal geld) te accepteren: dan kunnen meer mensen zich goederen of diensten veroorloven; het feit dat de klant even slecht bij kas zit, vormt dan minder een obstakel.
* Meer inkomsten (omzet) in contant geld ontvangen: hoewel het contante deel van de verkoop minder is dan in guldens, gaat de omzet omhoog, waardoor de inkomsten gelijk of hoger dan voorheen zijn. Er zijn immers wel Repen ontvangen die binnen het systeem besteed kunnen worden.
* Klantenbinding bevorderen. Ruilkringleden vinden het prettig om in lokaal geld (Repen) te betalen en zij komen dus graag terug.

Aleida van La Strada
"In het begin was het wel vreemd om in plaats van geld Repen te ontvangen voor onze pizza┤s, maar gaandeweg werd het een geweldig succes. Zo┤n groot succes zelfs, dat wij moesten bijsturen.
Daarom hebben we het volgende bedacht: bij afhaalpizza┤s is de eerste pizza in Repen, de tweede en de derde in guldens, de vierde weer in Repen en zo verder.
Ruilkring-leden bezoeken heel trouw ons restaurant en schromen daarbij niet om te vragen of zij in Repen kunnen betalen.
Onze klanten genieten alleen maar van het voordeel van deze extra service".

Hoe werkt dat in de praktijk?
Onze ruilkring groeit in een behoorlijk tempo. En steeds meer potentiŰle koopkracht van zeer bewuste consumenten. Zij ondersteunen de lokale ondernemer door bewuster te gaan kopen bij de aangesloten winkeliers.

Voordelen aan twee kanten.
Als (toekomstig) ruilkringbedrijf wilt u natuurlijk ook weten wat u op langere termijn van de ruilkring kunt verwachten.

De uitkomst is tweeŰrlei:
* Ruilkringleden krijgen natuurlijk meer bestedingsmogelijkheden met hun Repen. Daardoor wordt het voor particulieren aantrekkelijk om ˇˇk ruilkringlid te worden, en met het groeien van het aantal leden krijgen we ook weer meer dienstenaanbod in het systeem. Dit alles bevordert de participatie en de handel binnen de ruilkring.
* Voor de aangesloten winkelier betekent zijn lidmaatschap een stukje vaste omzet. Ruilkringleden betalen met guldens maar ook met Repen. Met Repen kan de winkelier weer deelnemen in de ruilkring.

Herkenbaarheid
De ruilkring is bezig om winkeliers in de toekomst een herkenbare sticker te geven, die op zijn winkeldeur/-ruit geplakt kan worden. Zo ziet ieder ruilkringlid dat hij/zij daar ongedwongen zijn Repen kan besteden.

Enter supporting content here